Ekspert za on-line komunikacije i socijalne medije,

konsultant u eksternim komunikacijama